OKNA ALUPLAST energeto ®

energeto ® to cała gama rozwiązań systemowych, czyli zarówno systemy z uszczelnieniem zewnętrznym i środkowym o głębokości zabudowy 70mm, jak również system z uszczelnieniem środkowym o głębokości 85mm.
okna ergooszczedne aluplast - tecnologie jutra

OKNA ALUPLAST energeto passiv® 

energeto passive

Prawdziwe certyfikowane pasywne okna

Okno pasywne energeto passiv® wykonane z kształtowników PVC systemu Energeto®, potwierdzonego Certyfi katem PHI.

Energeto Passiv® są to okna przeznaczone do budownictwa pasywnego, w których zastosowano okucia chowane (tzw. kryte) oraz szkleniestandard dwukomorowe: g = 50% z możliwością dopasowania zysków ze słońca od sf(g) 35 % do 65% dla okna.

Szyba jest dodatkowo wklejana podnosząc statykę, przy zastosowaniu kleju dwuskładnikowego Window Technology plus UD.

Uszczelki o najlepszych parametrach EPDM PLUS – wciągane ręcznie.

energeto 4000 profil
 • współczynnik przenikania ciepła profili Uf=1,0 W/m2K,
  przy zastosowaniu odpowiednich pakietów szyb
 • wąskie, klasyczne kształty profili
 • głębokość zabudowy 70 mmi sześciokomorowa budowa
 • wąska konstrukcja zestawu rama/skrzydło o szerokości zaledwie 107 mm
 • system z uszczelnieniem zewnętrznym
 • zbadana odporność na włamanie do klasy WK2
przekruj 4000 profil
energeto 5000 profil
 • współczynnik przenikania ciepła profili Uf=1,0 W/m2K, przy zastosowaniu odpowiednich pakietów szyb
 • głębokość zabudowy 70 mmi sześciokomorowa budowa
 • wąska konstrukcja zestawu rama/skrzydło o szerokości zaledwie 107 mm
 • system z uszczelnieniem środkowym
 • wzmocnienia Ultradur® High Speedw ramie i skrzydle
 • zbadana odporność na włamanie do klasy WK2
 • wąskie, klasyczne kształty profili
 • dostępne w różnych wariantach kolorystycznych
przekruj 5000 profil
energeto 8000 ok
 • współczynnik przenikania ciepła profili Uf=0,94 W/m2K,
  przy zastosowaniu odpowiednich pakietów szyb
 • głębokość zabudowy 85 mmi sześciokomorowa budowa
 • system z uszczelnieniem środkowym 
 • zbadana odporność na włamanie do klasy WK2
 • wąskie, klasyczne kształty profili
 • wzmocnienia Ultradur® High Speedw ramie i skrzydle
 • możliwość szklenia pakietami szybowymi o szerokości do 52 mm
 • dostępne w różnych wariantach kolorystycznych
przekruj 8000 insidee

Energeto ® to cała gama rozwiązań systemowych, czyli zarówno systemy z uszczelnieniem zewnętrznym i środkowym o głębokości zabudowy 70mm, jak również system z uszczelnieniem środkowym o głębokości 85mm. Tym samym jest to kompleksowa odpowiedź na rynkowe zapotrzebowanie na okna o najlepszej izolacyjności termicznej w segmencie nowego budownictwa i renowacji.

Rozbudowany program profili o głębokości zabudowy 70 mm daje jeszcze jedną dużą korzyść dla producentów w postaci możliwości obrabiania ich na stosowanych dotychczas maszynach.

Główną zaletą jest jednak możliwość usprawnienia procesów produkcyjnych.

• Wyeliminowanie pewnych operacji w procesie wytwarzania okien: zamawianie, składowanie, cięcie stali (duża oszczędność kosztów i czasu)

• Mniejsze zużycie maszyn

• Efektywniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowych (uwalniają się powierzchnie produkcyjne zajmowane dotąd przez maszyny do cięcia wzmocnień stalowych oraz powierzchnie przeznaczone na magazyny stali)

Okna energeto® to zwiększona stabilność i bezpieczeństwo dzięki technologii „bonding inside” Rozwiązanie firmy aluplast umożliwia wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności stosowania w nich używanych dotychczas wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje pakiet szybowy. Poprzez związanie klejem szyby z profilem znaczna część obciążeń statycznych jest przenoszona przez szybę, bardziej odporną na zginanie niż profil skrzydła i w ten sposób stabilizuje okno.

Dzięki stałemu połączeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła. Metoda ta minimalizuje ryzyko pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich regulacji. Sklejenie szyby z profilem to również lepsze zabezpieczenie przed włamaniem ze względu na brak możliwości wypchnięcia szyby.

Dzięki zmianie technologii szklenia możliwe jest wykorzystanie pełnej głębokości wrębu szybowego. Głębsze osadzenie szyby we wrębie, prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania ciepła liniowego mostka termicznego występującego na styku szyby z ramą skrzydła, co daje lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem się rosy na krawędzi szkła.

 energeto® – okna modyfikowane energetycznie 

Paleta kolorów dostępnych dla profili energeto ®

rzad1
rzad2
rad3
rzad4
rzad5
rzad6

 energeto passiv® 

Podstawowe cechy produktu :

Okno pasywne – energeto passiv®:

 • System : rozwiązanie technologiczne / wynalazek Elwiz S.A. chroniony – zgłoszeniem patentowym nr P.396141
 • Okucia: chowane (tzw. Kryte)
 • Szklenie standard : 4/18EEPAr/4/18EEPAr/4
 • Ug = 0,5 W/(m2K) /Lt 71/g (sf)50%
 • Statyka: szyba wklejana, klej dwuskładnikowy:SIKASIL WT – 480 „A” i „B” WINDOW TECHNOLOGY plus UD
 • Uszczelka EPDM – wciągana ręcznie.

Parametry okna energeto passiv bez stali:

 • Uf = 0,73/0,74 W/(m2K)
 • g (sf) od 35% do 65% 
 • Szczelność wsp. a = 0,09 ( dla okna referencyjnego ) 
 • Wartość deklarowana a = 0,2
 • Klasa = IV
 • Uw = 0,65 W/(m2K) (dla okna referencyjnego certyfikat Załącznik A  MLTB-754) wg normy PN-EN ISO 10077-1 normy klasyfikacyjnej 14351-1+A1

tab energio passiv

Facebook